ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 6 SGK Tin học 10

Giải bài 5 tr 6 sách GK Tin học lớp 10

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Máy tính không thể thay thế con người xử lý thông tin trong một số lĩnh vực đời sống.
  • Ví dụ:
    • Máy tính không thể trả lời những câu hỏi mang tính chất tích luỹ kiến thức thực tế của con người nhằm tạo ra tri thức mới
    • Máy tính không thể nhận biết dạng thông tin mùi vị
    • Những vấn đề tình cảm, cảm xúc
    • Yếu tố "linh cảm" của con người

 

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 6 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1