YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 6 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 6 sách GK Tin học lớp 10

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Việc nghiên cứu chế tạo máy tính thuộc lĩnh vực Tin học bởi vì Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 6 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON