ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 3 lớp 9 Speak - Hội thoại A trip to the countryside


Bài học Speak Unit 3 lớp 9 - A trip to the countryside hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về làng quê của người bạn học thông qua những thông tin gợi ý sẵn.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 3 Lớp 9 Speak Task a 

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes. (Làm việc với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn sử dụng thông tin trong khung.)

1. Làng quê của bạn ở đâu?

2. Nó cách thành phố bao xa?

3. Bạn đi đến đó bằng cách nào/ bằng phương tiện gì?

4. Mất bao lâu để đi đến đó?

5. Mọi người làm gì để sinh sống ở làng quê bạn?

6. Làng bạn có sông không?

Guide to answer

A: Where is your home village?

B: It's to the west of the city. And where is your home village?

A: It's to the south of the city. How far is your home village from here?

B: 15 kilometers away. And your village?

A: It's 30 kilometers far from here. How do you travel there?

B: I usually go by motorbike. What about you?

A: I go by bus. An hour. How long does it take you?

B: 50 minutes. What do the people in your village do for a living.

A: They plant rice and vegetable. And what about the people in your village?

B: They plant rice and raise cattle.

A: Is there a river in your village?

B: No, but there is a big lake. And your village? Does it have a river?

A: Yes. There's a river flowing across my village

2. Unit 3 Lớp 9 Speak Task b

Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B. (Bây giờ hỏi và trả lời về ngôi làng thực của bạn. Nếu bạn không có, bạn hãy tự tạo những thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B.)

=> Phần này tương tự như phần a) ở trên, các bạn chỉ cần thay đổi một vài dữ liệu trong đoạn hội thoại là được. Ví dụ: thay by bus bằng by car, thay 1 hour bằng 3 hours, ...

3. Hỏi đáp Speak Unit 3 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học và hướng dẫn thực hành hội thoại Speak Unit 3 tiếng Anh lớp 9. Trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

  1. Jones tried to use chopsticks but he can’t. He isn’t used to use them.

              A                 B    C                 D

  2. He is one of the most boring people I ever meet. He never says anything interesting.

                     A                  B               C             D

  3. Ann  is going to America next month. She hasn’t never been there before.

                  A                 B             C             D

  4. I wasn’t able to understand French so I didn’t know what he said. If only he spoke English.

              A                      B                   C             D

  5. She is a foreigner because she needs a visa to stay in this country.

                A       B        C               D

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1