ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 3 lớp 9 Getting Started - A trip to the countryside


Bài học Getting Started Unit 3 Lớp 9 - A trip to the countryside hướng dẫn các em làm quen với một số hoạt động của những người dân sống ở vùng quê.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 3 Lớp 9

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside. (Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn:)

Guide to answer

(1) A girl is watering the vegetables.

(2) Some boys are swimming in the river.

(3) A girl is collecting eggs.

(4) Some women are cutting rice.

(5) A man is feeding a pig.

(6) A man is plowing the fields.

(7) A boy on the buffalo back is flying a kite.

(8) The boys are playing football in the village common.

Hỏi đáp Getting Started Unit 3 Lớp 9

Trên đây là gợi ý làm quen của bài học Getting Started Unit 3 tiếng Anh lớp 9. Hi vọng giúp các em trong việc mở đầu vào bài học chính một cách hiệu quả. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1