ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 13 lớp 7 Come and play


Bài học Unit 13 tiếng Anh lớp 7 Part B - Come and play hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về một số hoạt động thể thao ở dưới nước. 

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Lớp 7 Task B1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Ba: Chơi bóng bàn nhé, Nam?

Nam: Mình thích lắm. Nhưng mình không chơi được.

Ba: Tiếc quá.

Nam: Mình có bài tập về nhà. Mình phải làm xong bài tập thì mới chơi bóng bàn được.

Ba: Ừ. Bạn phải làm bài tập trước, nhưng mình sẽ chờ bạn mà.

Nam: Mình chỉ mất vài phút nữa thôi.

Ba: Không sao đâu. Mình cũng phải làm xong bài toán này cho ngày mai.

Nam: Được rồi, mình xong rồi. Ồ, mình không đem theo vợt bóng bàn. Bạn có cây vợt nào không?

Ba: Có đây.

Nam: Cho mình mượn nhé?

Ba: Được mà. Đây.

Nam: Cám ơn.

Ba: Được rồi. Chúng ta đi thôi.

 • Now answer (Trả lời câu hỏi)

a) What should Nam do before he plays table tennis? (Nam nên làm gì trước khi cậu ấy chơi bóng bàn?)

=> He should do his homework first.

b) When will Nam be ready? (Khi nào thì Nam sẽ sẵn sàng?)

=> He'll be ready in a few more minute.

c) What will Ba do? (Ba sẽ làm gì?)

=> Ba has to finish a question for Math tomorrow.

d) How many paddles does Ba have? (Ba có mấy cây vợt?)

=> Ba has a pair of paddles/ 2 paddles.

2. Unit 13 Lớp 7 Task B2

 • Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details, using the information in the box. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học. Đổi các chi tiết được gạch dưới bằng việc sử dụng các thông tin trong hộp.)
 • Hướng dẫn dịch

Ba: Nam, đến chơi bóng rổ nhé.

Nam: Xin lỗi nha. Mình nghĩ mình không chơi được.

Ba: Tiếc quá. Tại sao không?

Nam: A, mình phải lau phòng mình.

Ba: Vậy Thứ Sáu bạn chơi được chứ?

Nam: Ừ, được.

Ba: Tốt lắm. Gặp bạn lúc 7 giờ nhé.

Nam: Được. Tạm biệt.

Ba: Tạm biệt.

Guide to answer

a) volleyball

Ba: Come and play volleyball, Nam.

Nam: I'm sorry. I don't think I can.

Ba: That's too bad. Why not?

Nam: Well, I should visit my grandmother.

Ba: Can you play at the weekend?

Nam: Yes, I can.

Ba: All right. See you this Saturday afternoon.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye.

b) chess

Ba: Come and play chess with me, Nam.

Nam: I'm sorry. I don't think I can.

Ba: That's too bad. Why not?

Nam: Well. I ought to help my Dad.

Ba: Can you play on Wednesday night?

Nam: Yes, I can

Ba: All right. See you at 6 o'clock.

Nam: OK. Bye.

Ba : Bye.

c) badminton

Ba: Come and play badminton with me, Nam.

Nam: I'm sorry. I don't think I can.

Ba: That's too bad. Why not?

Nam: I must go to the dentist.

Ba: Can you play on Sunday morning?

Nam: Yes, I can.

Ba : All right. See you at 10 o'clock.

Nam: OK. Bye.

Ba: Bye.

 • Now make your own dialogues. Use these pictures to help you. (Bây giờ viết các đoạn hội thoại của riêng em. Sử dụng các tranh này để giúp em.)

volleyball/tennis/badminton

Minh: Come and play volleyball/tennis/badminton, Mai?

Mai: I'm sorry. I don't think I can.

Minh: That's too bad. Why not?

Mai: I ought to finish my homework.

Minh: What about this Saturday afternoon? Can you play?

Mai : Yes, I can. Minh: All right. See you at 4 o'clock this Saturday.

Mai : OK. Bye.

Minh: Bye. See you then.

3. Unit 13 Lớp 7 Task B3

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Phần lớn các bề mặt của Trái Đất là nước. Chúng ta có lẽ biết rõ về mặt đất, nhưng chúng ta hầu như không biết về các đại dương.

Mãi cho đến gần đây, con người vẫn chưa có thể ở lâu dưới nước được. Một thợ lặn tìm ngọc trai, chẳng hạn, cũng không thể ở lâu dưới nước lâu hơn hai phút. Nhưng ngày nay, với thiết bị thở đặc biệt, một thợ lặn có thể ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài. Sau sự phát minh ra thiết bị này, con người có thể bơi tự do dưới nước và môn thể thao bơi lặn với bình dưỡng khí trở thành một môn thể thao được ưa chuộng.

Một người Pháp, Jacques Cousteau (1910 - 1997) đã phát minh một tàu lặn dưới biển sâu vào đầu thập niên 1940. Trong tàu, ông có thể thám hiểm các đại dương của thế giới và nghiên cứu sự sống dưới nước.

Bây giờ chúng ta có thể thám hiểm các đại dương cũng như sử dụng các máy quay phim truyền hình đặc biệt. Chúng ta có thể biết nhiều hơn về thế giới dưới nước nhờ vào phát minh này.

 • Question (Trả lời câu hỏi)

True or False? Check, and then correct the false sentences. (Đúng hay sai? Kiểm tra, sau đó sửa các câu sai.)

Guide to answer

- Most of the world's surface is land. F

=> Most of the world's surface is water.

- Before the invention of special breathing equipment, man couldn't swim freely underwater. T

- Now, scuba-diving is a popular sport. T

- Jacques Cousteau invented special TV cameras. F

=> Jacque Cousteau invented a deep-sea diving vessel.

- We can learn more about the undersea world thanks to Jacque Cousteau's invention. T

4. Unit 13 Lớp 7 Task B4

 • Complete the passage with the modal verbs in the box. (Hoàn thành đoạn văn với các động từ khuyết thiếu ở trong khung.)

can               can't                     must           must not          

should           should not         ought to          ought not to

Guide to answer

Scientists say life started in the ocean. However, humans aren't natural swimmers. We (1) could swim as babies, but we forget and then we (2) must learn to swim again.

We (3) can forget that our world is mainly water. So we (4) must all learn to swim. We (5) can try to stay away from water, but it is very difficult. The time always comes when we need to cross water.

We (6) can learn to swim when we are young. It is easier to learn then. Our parents (7) can give us the opportunity to learn to swim.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 13 Lớp 7

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 Part B - Come and play, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 7 Come and play

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 13 Lớp 7

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • lien doesn't like doing sport very much .

  lien isn't very ........................................

  4.minh play s football very well

  minh isvery good ........................

  5.we do a lot of outdoor activies in summer

  we take part in .........................................

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1