YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 - Come and play

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 7 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  I .... stay in bed because I have bad cold.

  • A. must
  • B. can
  • C. shouldn't
  • D. ought
  • A. So does Ann
  • B. Neither can Ann
  • C. Ann can, too
  • D. An can either
   
   
  • A. Do you live to go swimming
  • B. Would you like to go swimming?
  • C. Should we go swimming?
  • D. Could you go swimming?
  • A. can
  • B. should
  • C. ought
  • D. needn't
  • A. Do you want
  • B. What would you like
  • C. What you like
  • D. Would you like
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)