ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary - Friendship

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 Lớp 11 giúp các em kiểm tra kiến thức từ vựng và khả năng ghi nhớ từ vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1