YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Business leaders gave an ________ welcome to the proposal.

  • A. official
  • B. exciting
  • C. enthusiastic
  • D. warmly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Welcome là danh từ, trước danh từ là tính từ nên chọn enthusiastic: nồng nhiệt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON