YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Business leaders gave an ________ welcome to the proposal.

  • A. official
  • B. exciting
  • C. enthusiastic
  • D. warmly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Welcome là danh từ, trước danh từ là tính từ nên chọn enthusiastic: nồng nhiệt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON