YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Let me know if you see anyone acting ________.

  • A. properly
  • B. constantly
  • C. suspiciously
  • D. carefully

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  suspiciously: Đầy nghi ngờ

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON