Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary

Danh sách hỏi đáp (3 câu):