YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The President expressed his deep sorrow = ________ over the bombing deaths.

  • A. sadness
  • B. anxiety
  • C. disappointment
  • D. interest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  sorrow = sadness: nỗi buồn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF