ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The President expressed his deep sorrow = ________ over the bombing deaths.

  • A. sadness
  • B. anxiety
  • C. disappointment
  • D. interest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  sorrow = sadness: nỗi buồn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF