YOMEDIA
NONE
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  There is no truth in the ________ that Margaret has lost her job.

  • A. rumour
  • B. case
  • C. instance
  • D. news

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rumour: lời đồn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON