YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Your friendship should be based on ________ trust.

  • A. basic
  • B. fragile
  • C. blind
  • D. mutual

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON