AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lai kinh tế là:

  • A. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm sản phẩm
  • B. Lai giữa 2 loài khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • C. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • D. Cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm sản phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>