• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chức năng của y học di truyền tư vấn?

  • A. Chẩn đoán
  • B. Cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền
  • C. Cung cấp thông tin
  • D. Điều trị các bệnh, tật di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC