YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: "Di truyền học đã chỉ rõ hậu quả của việc kết hôn gần làm cho các đột biến......., có hại được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp".

  • A. Lặn
  • B. Trội
  • C. Chậm
  • D. Nhanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON