YOMEDIA

Hỏi đáp về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng - Sinh học 9

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Mối quan hệ giữa gen và tính trạng thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Mối quan hệ giữa gen và tính trạng cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (102 câu):

ZUNIA12
 • Tên Ko Co Cách đây 3 năm
  1 hình

  26/12/2019 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Thanh Bình Cách đây 3 năm

  1.Nêu đặc điểm di truyền và biểu hiện của các bệnh di truyền.

  2.Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập và cho biết ý nghĩa của quy luật này.

  18/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Phuong Anh Cách đây 3 năm
  Viết sơ đồ gen và tính trạng

  29/11/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thảo Lam Cách đây 3 năm
  1 hình

  24/11/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sồng thị dớ Cách đây 3 năm
  Mối quan hệ giữa gen và protein

  22/11/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm thanh an Cách đây 3 năm
  -A. U. G. X. U. U. A. X. U. U. X. X-Đoạn mARN trên sẽ tạo ra đc bao nhiu axit amin trên chuỗi protein biết UXX là mã kết thúc k tham gia mã hóa aixit amin nàoTrloi nhưng giải thích rõ cho mình vs nha

  11/11/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Lynh Cách đây 4 năm
  1 hình

  10/08/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thu Thủy Cách đây 4 năm

  Một gen có chiều dài 0,306 A^{\circ}:

  a, Tính số lượng nu, số vòng xoắn của gen

  b, Số lượng ribônu của phân tử mARN do gen tổng hợp

  c, Tính số lượng nu môi trường cung cấp nếu gen nhân đôi 4 lần

  21/11/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 5 năm

  cơ chế sinh ra thể ĐB có 3 cặp NST giới tính

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 5 năm

  Ở lúa tính trạng hạt dài so với hạt dài bầu dục là tinh trạng trung gian. cho lúa hạt dài giao phối với hạt tròn thu được F1.Cho F1 tự thụ phấn với nhau. A. Viết sơ đồ lai từ P cho đến F2 ? B.cho F1 lai phân tích thì kết quả kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 4 năm

  Khi lai 2 thứ ngô thuần chủng cây cao hạt trắng với cây thấp hạt đỏ thu F1 toàn cây cao hạt đỏ. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau thu F2 gồm 38,25% cây cao hạt đỏ : 36,75% cây thấp hạt đỏ : 18% cây cao hạt trắng : 7% cây thấp hạt trắng. Biết màu sắc hạt do 1 gen quy định. Xđ kiểu gen P, F1, giao tử F1

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 4 năm

  mối quan hệ giữa KG và KH ở đột biến

  hậu quả thường biến

  HELP ME

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 4 năm

  Ở cà chua đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng

  a , hãy xác định kết quả ở F1,F2 khi cho lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng

  b, cho F1 lai phân tích thu được kết quả ở Fb như thế nào ? Vẽ sơ đồ minh họa

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 5 năm

  Mn giúp mk vs ak
  -Một gen có 300 nucleotit, số nucleotit loại A nhiều hơn loại ko bổ sung với nó 100 nucleotit.Gen này tự sao 3 lần tổng hợp nên gen con.
  a) tính chiều dài,chu kì xoắn, liên kết hidro,liên kết hóa trị giữa các Nucleotit?
  b)tính số Nucleotit mỗi loại cug cấp cho quá trình tự sao ?
  c) Nếu gen trên giải mã quy định tổng hợp 1 loại Protein thì phân tử Protein hoàn thiện có bao nhiêu axit amin?

  NHỜ M.N GIÚP GIÙM CHO MK VS AK....CẦN GẤP

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 4 năm

  giúp mình với ạ mai mình phải nộp bài rồi ạ huhuuu

  1) Ở đậu hà lan gen A là trội hoàn toàn quy định cây cao, alen a quy định cây thấp. Khi lai các cây cao với nhau được toàn cây cao. Tạp giao với nhau xuất hiện cả cây cao và cây thấp. Cho rằng không xảy ra đột biến bố mẹ đều giảm phân bình thường

  a) Biện luận xác định kiểu gen của thế hệ P và F1

  b) Tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2

  2) Cho P thuần chủng khác nhau từng cặp tương phản lai với nhau được toàn cây cao, hạt tròn. Cho tự thụ phần được gần 2000 cây trong đó có 480 cây cao, hạt dài. Biết 1 gen quy định một tính trạng tương phản với cây cao hạt dài là cây thấp hạt tròn. Viết biện luận và sơ đồ lai từ P đến F1

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 5 năm

  Giải bài giúp mình với ạ !

  Một gen có 1800 nu có T chiếm 20% tổng số nu

  a/Tính số nu của mỗi loại gen

  b/Xác định số vòng xoắn của gen

  c/Tính chiều dài bằng μm và số nu của phân tử mARN đó gen trên hỗn hợp .

  Cám ơn !!

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 5 năm

  Một gen có 1140 liên kết hiđrô số nuclêôtit loại A của gen là 120 nu

  a, Tính số lượng các loại nuclêôtit còn lại của Gen

  b. Tính số lượng nuclêôtit của gen

  c. Tính chiều dài của gen

  Mình đang cần gấp các bạn giúp mình với

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 5 năm

  Hai phân tử mARN {a và b} ở vi khuẩn đều có slg Nu bằng nhau. Thành phần các loại Nu của mỗi ptử mARN như sau:

  mARN A% X% G% U%
  a 17 28 32 23
  b 27 13 27 33

  a} Hãy xác định TL % từng loại Nu trên 2 mạch đơn của gen a và gen b đã tổng hợp ra các phân tử mARN trên.

  b} Nếu phân tử mARN b có 405 Nu loại A thì slg từng loại Nu của gen a là bao nhiêu?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 5 năm

  Bài 4: Một gen có 240 chu kì xoắn, tổng số Nu loại T với một loại Nu khác bằng 2000 Nu. Mạch 1 của gen có A = 20%, X = 25% tổng số Nu của mạch. Gen phiêm mã cần môi trường cung cấp 2400 Nu loại G, 1560 Nu loại T.

  a, Tính tổng số Nu trên mỗi mạch caue gen.

  b, Tổng số Nu cos trong các chuỗi polinucleotit đc tạo thành sau phiên mã là bao nhiêu?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 5 năm

  hãy viết cơ chế xác định giới tính ở châu chấu và giải thích

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 5 năm

  Một phân tử mARN có chiều dài 2040 A0, có A=40%, U=20%, X=10% số nucleotit của phân tử ARN.

  a) Xác định số lượng từng loại nucleotit của phân tử mARN.

  b) Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba.

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 4 năm

  giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen môi trường và kiểu hình. người ta vận dụng mối quan hệ này vào thực tiến sản suất như hế nào?

  25/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 4 năm

  Một bạn học sinh nói rằng: Bố mẹ truyền cho con của mình các tính trạng đã được hình thành sẵn. Bằng kiến thức đã học em hãy cho biết ý kiến của bạn học sinh trên đúng hay sai. Giải thích.

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 năm

  vì sao hai nông dân cùng chọn một giống su hào nhưng kết quả trồng khác nhau?Sự biểu hiện ra kiểu hình của 1 kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?Trong các yếu tố đó yếu tố nào xem như không biến đổi

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 5 năm

  ở một loài thực vật gen B quy định quả đỏ gen b quy định quả vàng gen D quy định quả tròn gen d quy định quả bầu dục các gen này nằm trên NST thường và phân li độc lập khi lai hai giống cây quả đỏ bầu dục thuần chủng với cây quả vàng tròn thuần chủng thu được F1 Hãy viết sơ đồ lai để xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F1

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF