ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về ADN và bản chất của gen - Sinh học 9

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến ADN và bản chất của gen thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về ADN và bản chất của gen cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (451 câu):

 • Anh'Ss Quậy'Ss Cách đây 2 năm
  1 hình

  01/10/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  hi hi Cách đây 3 năm

  Ở người có các kiểu gen quy định những nhóm máu như sau

  \(I^AI^A:A\) ;\(I^BI^B:B\) ; \(I^AI^B:AB\) ; \(I^OI^O:O\)

  Có hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ nhóm máu A sinh đứa con nhóm máu B, người em cưới vợ nhóm máu B sinh đứa con có nhóm máu A. Xác định kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh dôi nói trên ?

  23/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 3 năm

  1 gen dài 5100 A0 , số nu loại A chiếm 20%. xđịnh:

  1. số nu trên mARN do gen phiên mã

  2. tính số liên kết photpho trên mỗi mạch và trên phân tử ADN

  3.gen tiến hành tái bản 3 lần , xđ số gen cn đc tạo thành

  4. số nu trog các gen cn khi gen tái bản 3 lần

  5. gen tái bản 3 lần, xđ số nu môi trường cung cấp

  6. gen phiên mã 5 lần, xđ số nu trên các phân tử ARN

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 năm

  1 đoạn của phân tử ADN 1 thế bào vi khuẩn có chiều dài 510 nm và có 3600 liên kết hidro. Xác định số lwuonjg từng loại nucleotit của đoạn ADN đó

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  1 gen có chiều dài 0,255 micromet sao mã 5 lần .Các phân tử mARN đều cho 6 riboxom trượt qua.

  a Tìm số aa đc mã hóa bởi gen và số aa cấu thành 1 phân tử protein

  b tính số phân tử protein đc sinh ra .có bao nhiêu aa tự do cần dùng cho qua trinh giải mã và bao nhiêu aa tự do

  tham gia vào cấu trúc protein để thực hiện chức năng sinh học

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 3 năm

  1 gen dài 4896A0 . phân tử mARN sinh ra từ gen đó có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt theo tỉ lệ 3:3:1:1

  a) tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN

  b) xác định số lượng từng loại nu của gen

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 năm

  một gen có 900 cặp nucleotit khi gen sao mã 2 lần liên tiếp thì tổng số nucleotit tự do mà môi trường cung cấp là:

  a. 900 nucleotit b. 1800 nucleotit c. 3600 nucleotit d. 900 cặp nucleotit

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 3 năm

  2 gen A và B có tổng số nu là 3600 tự sao 1 số đợt liên tiếp bằng nhau đã tạo ra 32 gen con.Biết số nu môi trường cung cấp cho gen A tự sao 1 lần bằng 2/3 số nu môi trường cung cấp cho gen B tự sao 2 lần.Tổng số liên kết H tạo thành trong các gen con được tạo ra từ gen B là 22800,từ gen A là 44160. a)Tính số lần tự sao của gen A và B. b)Tính chiều dài mỗi gen. c)Tính số lượng môi trường cung cấp cho quá trình tự sao của mỗi gen. Cảm ơn nhiều ạ!

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 3 năm

  Một gen có M= 9.105 , ttrong đó A - G= 300N. Mạch 1 có T1 = 400 = 2/3 G2 của mạch 2. Tìm số lượng ribonu mỗi loại của mARN được tổng hợp từ gen đó cho biết trong quá trình tổng hợp mARN này, MTNB đã cung cấp 500 ribonu loại A

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 3 năm

  1. trog phân tử ADN, số nu loại T là 100000 và chiếm 20% số nucleotit

  a) tính số nu thuộc loại A,G,X

  b) tính chiều dài phân tử ADN đó = micromet

  2. 1 phân tử ADN dài 1,02mm

  a) tính số nu trog phân tử đó

  b) bt rằng trog phân tử ADN này , số nu loại A=10% số nucleotit. Hyax tính số nu thuộc mỗi loại

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 3 năm

  Một gen tương ứng có chiều dài và tỉ lệ từng loại nu của mỗi gen là bằng nhau. cặp gen đó tự sao liên tiếp 4 đợt đã lấy từ môi trường nội bào 45000 nu trong đó A bằng 20% .

  Xác định chiều dài và số lượng từng loại nu của mỗi gen cho cá thể mang cặp gen đó ra với cá thể có cùng kiểu gen.

  Viết sơ đồ lai từ P đến F1 và xác định kiểu hình có thể có ở F1 F1

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 3 năm

  Một gen có chiều dài là 4080 A° và có số nuclêôtit loại A là 480. Số nuclêôtit loại G của gen là bao nhiêu?

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 3 năm

  Cho một gen dài 5100 A°, có tỉ lệ A/G = 3/2
  a) Hãy xác định số nucleotit mỗi đoạn
  b) Hãy xác định sỗ liên kết hóa trị

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 năm

  1 đoạn phân tử ADN dài 4080 Ao và có 120 A ở 1 mạch đơn. Tính số lượng và thành phần % các loại nu trong ADN

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm

  một gen có hiệu số giữa NUa và loại khác là 3000 Nu. Biết tổng Nu là 36000. Tìm Nu mỗi loại

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 3 năm

  giúp mình trả lời câu hỏi này với

  tại sao ADN thường bền vững hơn nhiều so với các loại ARN

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm

  1 gen B dài 4080 Ăng có hiệu số giữa nu loại A với 1 lại nu khác là 30 %.Mạc 1 của gen có 360 A và 140 G .Khi cho gen B sao mã đã lấy môi trường nội bào 1200 U.

  a)XĐ khối lượng phân tử B

  b)Quá trình tự sao của gen B đã diễn ra liên tiếp 3 lần .XĐ

  -Số nu từng loại của môi trường cung cấp cho qua trình tự sao nói trên.

  -Số nu từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng.

  c)-Môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu rN từng ***** quá trình sao mã của gen B

  -Mỗi phân tử mARN được tổng hợp từ gen B đều có 6 ribooxoom cùng giải mã lần và trượt cách đều nhau khoảng cách từ ri bô xôm thứ 1 đến 6 về độ dài và 357 Ăng tương ứng với khoảng cách thời gian là 7s

  + XĐ thời gian hoàn tất quá trình giải mã trên mỗi mARN

  -+SỐ a.a cần thiết cho quá trình giải mã xong các bản sao của gen B.(tính cả a.a mở đầu)

  d) Gen B đột biến thành gen b.Khi 2 gen cùng tự sao 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b< gen B là 5A và 4G.

  -XĐ nu của b

  -Gen b mã hóa được 1 chuỗi poolipeptit gồm bao nhiêu a.a

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  Một gen có tổng số 2700 nuclêôtit và trên mạch 1 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A : T : G : X = 1 : 2 :3 : 3. Hãy xác định

  a) Số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 1

  b) Số nuclêôtit mỗi loại của gen

  c) Tổng liên kết hiđro của gen

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  Giả sử một gen đang nhân đôi trong môi trường có 1 phân tử 5- Brôm Uraxin (5-BU) thì sau 6 lần nhân đôi thì số lượng gen đột biến bị đột biến thay thế A-T bằng G−X và số gen gen bình thường lần lượt là bao nhiêu? Biết rằng 5-BU chỉ có một lần thay đổi cấu trúc trong suốt quá trình nhân đôi của gen nói trên.

  A. 15 và 48. B. 3 và 28 C. 15 và 30 D. 7 và 24

  Chọn và giai thích

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 3 năm

  Một phân tử mARN dài 3060A0 được tách ra từ vi khuẩn E. Coli có tỉ lệ các loại nucleotit A, G, U và X lần lượt là 15%, 10%, 45% và 30%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài đúng bằng chiều dài phân tử mARN. Xác định số lượng nucleotit mỗi loại trong đoạn ADN trên.

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 3 năm

  Một phân tử AND CÓ 2356 liên kết hidro và hiệu số nu loại a với loại nu khác lad 148.

  Tính số lượng và % nu

  Chiều dài phân tử AND RA UM

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 năm

  Một phân tử and có chiều dài là 0,35394um. Số lượng NU loại T =2X

  Tính% các loại Nu

  Số liên kết HIDRO

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 năm

  1. 1 ADN có số cặp A-T=2/3 số cặp G-X. Tổng số liên kết photpho dieste giữa đường và axit photphoric là 4798. Tính khối lượng và số liên kết hidro của gen.

  2. Số liên kết hóa trị trên 1 mạch của gen là 1679, hiệu số giữa nu loại A và 1 loại nu khác là 20%. Tính số liên kết hidro và khối lượng 1 mạch đơn của gen

  12/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 3 năm

  Một gen có tổng số 1500 cặp nuclêôtit và 3900 liên kết hiđro. Hãy xác định

  a) Chiều dài và số chu kì xoắn của gen

  b) Số nuclêôtit mỗi loại của gen

  c) Tổng liên kết cộng hoá trị giữa các nuclêôtit

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  Một gen dài 5100 \(\overset{o}{A}\) và ađênin chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Hãy xác định

  a) Số chu kì xoắn của gen

  b) Số nuclêôtit mỗi loại của gen

  c) Tổng số liên kết cộng hoá trị giữa các nuclêôtit

  d) Số liên kết hidro của gen

  28/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1