Bài tập 2 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 190 sách GK Sinh lớp 9

Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Gợi ý trả lời bài 2

Những điểm khác biệt về quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài:

 • Sinh vật cùng loài thường hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau.
 • Sinh vật khác loài có quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 190 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bình Nguyen

  Tại sao nói sự tăng nồng độ các khí nhà kính làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên và làm biến đổi khí hậu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Giải thích thuật ngữ " Hiệu ứng nhà kính ". Hãy nêu một số loại khí nhà kính.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1.quan sát hình 35.5 và giải thích sự tăng nồng đọ khí CO2 trong khí quyển tại Manua- Loa từ năm 1960- 2010

  2. Tại sao nói sự tăng nồng độ các khí nhà kính làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên và làm biến đổi khí hậu?

  3. Hãy nêu một số biện pháp nhằm làm giảm bớt hiệu ứng nhà kính.

  4. Hãy quan sát hình sau về biểu hiện biến đổi khí hậu, chú thích dưới hình ảnh và phân tích các biểu hiện của biến đổi khí hậu.

  - Hãy quan sát hình sau về biểu hiện biến đổi khí hậu, chú thích dưới hình ảnh và phân tích các biểu hiện của biến đổi khí hậu.

  + Hãy phân tích sự thay đổi nhiệt độ qua các năm, nguyên nhân và hậ quả của nó.

  + Hãy phân tích sự thay đổi của mực nước biển qua các năm. Nguyên nhân và hậu quả của nó.

  + Hãy nêu một số biểu hiện của thiên tai và thời tiết/ khí hậu bất thường xảy ra trong những năm gần đây trên thế giới và ở Việt Nam.

  - Hãy nêu một số biểu hiện biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

  Sách VNEN trang 294, 295, 296

  Theo dõi (0) 1 Trả lời