YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 190 sách GK Sinh lớp 9

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản:

Quần thể

Quần Xã

 Tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một sinh cảnh.

 Mối quan hệ giữa các cá thể chủ yếu là thích nghi về mặt dinh dưỡng, nơi ở.

 Tập hợp các quần thể của các loài khác nhau cùng sống trong một sinh cảnh.

 Ngoài mối quan hệ thích nghi còn có các quan hệ hỗ trợ và đối địch.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 190 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON