ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 tr 104 sách GK Sinh lớp 8

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào, bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa.

Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp các chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí CO2.

Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 104 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON