YOMEDIA

Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 104 sách GK Sinh lớp 8

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  2.Năng lượng được chuyển hóa trong cơ thể như thế nào?

  3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  1. Vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hoá vật chất và năng lượng.

  2. Vì sao nói chuyển hoá vật chất vồ năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

  3. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hoá và tiêu hoá, giữa dị hoá với bài tiết.

  4. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hoá và dị hoá.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA