YOMEDIA

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 8

Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa các hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường thải ra khí cacbônic và chất thải.

Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào chất dinh dưỡng và ôxi, tế bào thải vào máu khí cacbonic và sản phẩm bài tiết.

Mối quan hệ : trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất… Như vậy, hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  - Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

  - Hệ tiêu hoá đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

  - Hệ hô hấp đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

  - Hệ tuần hoàn đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

  - Hệ bài tiết đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?
  -Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?

  - Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

  - Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu?

  - Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

  Vì sao nói trao đổi chất là đặc tính cơ bản của sự sống?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Nêu rõ mối quan hệ giữa trao đổi chất ở phạm vi cơ thể với trao đổi chất ở phạm vi tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA