YOMEDIA

Hỏi đáp về Trao đổi chất - Sinh học 8

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (152 câu):

UREKA
 • Hữu Trí Cách đây 1 năm

  A. Mồ hôi
  B. Nước tiểu
  C. Phân
  D. Tất cả các phương án

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Vương Anh Tú Cách đây 1 năm

  A. Nước tiểu
  B. Mồ hôi
  C. Khí ôxi
  D. Khí cacbônic

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 1 năm

  A. Khí ôxi và chất thải
  B. Khí cacbônic và chất thải
  C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng
  D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 1 năm

  A. 4 cấp độ
  B. 3 cấp độ
  C. 2 cấp độ
  D. 5 cấp độ

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 1 năm

  A. Thức ăn, nước, muối khoáng
  B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
  C. Vitamin, muối khoáng, nước
  D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 1 năm

  A. Hệ hô hấp
  B. Hệ tiêu hoá
  C. Hệ bài tiết
  D. Tất cả các phương án 

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 1 năm

  A. Hệ hô hấp
  B. Hệ tuần hoàn
  C. Hệ tiêu hoá
  D. Hệ hô hấp, Hệ tiêu hoá, Hệ bài tiết

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 1 năm

  A. Hô hấp
  B. Bài tiết
  C. Tiêu hóa 
  D. Cả A, B, C.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 1 năm

  A. Sự tổng hợp các chất hữu cơ
  B. Sự phân giải các chất hữu cơ
  C. Các tế bào thường xuyên trao đổi chất với nước mô và máu
  D. Cả A và B

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 1 năm

  A. Trao đổi chất ở cấp cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào và nhận các chất thải.
  B. Trao đổi chất ở cấp tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.
  C. Sự trao đổi giữa hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường ngoài và trong.
  D. Cả A và B.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 1 năm

  A. Sự trao đổi chất giữa tế hào với môi trường trong.
  B. Máu mang đến cho tế bào chất dinh dưỡng và ôxi.
  C. Tế bào thải vào máu CO2 và chất bài tiết.
  D. Cả A, B và C đều đúng

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 1 năm

  A. Khuếch tán qua kênh
  B. Thực bào
  C. Vận chuyển chủ động
  D. Khuếch tán trực tiếp

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 1 năm

  A. Hoà tan trong nước mô.
  B. Liên kết với hemoglobin.
  C. Hoà tan trong huyết tương.
  D. Liên kết với các muối khoáng dưới dạng bicacbonat.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Dung Cách đây 1 năm

  A. Vitamin tan trong dầu (A, D, E, K…).
  B. Lipit đã được muối mật nhũ tương hoá dưới dạng các giọt nhỏ.
  C. Các muối khoáng.
  D. Cả A và B

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 1 năm

  (1) Vận chuyển dinh dưỡng đến các tế bào.

  (2) Vận chuyển ôxi đến tế bào.

  (3) Vận chuyển chất thải đến các cơ quan bài tiết.

  (4) Vận chuyển  CO2 đến các cơ quan bài tiết.

  (5) Vận chuyển ôxi về phổi và khí CO2 từ phổi về tim.

  A. 3
  B. 4
  C. 2
  D. 5

   

  26/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 1 năm

  A. Mâu thuẫn nhau.
  B. Đều xảy ra sự tích lũy năng nượng
  C. Đều xảy ra sự tổng hợp các chất.
  D. Đối lập nhau.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 1 năm

  A. Đồng hóa > dị hóa
  B. Đồng hóa < dị hóa
  C. Đồng hóa = dị hóa
  D. Cả A và C

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 1 năm

  A. Đồng hóa > dị hóa
  B. Đồng hóa < dị hóa
  C. Đồng hóa = dị hóa
  D. Cả A và C

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 1 năm

  A. Đồng hóa > dị hóa
  B. Đồng hóa < dị hóa
  C. Đồng hóa = dị hóa
  D. Cả A và C

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 1 năm

  A. Đồng hóa > dị hóa
  B. Đồng hóa < dị hóa
  C. Đồng hóa = dị hóa
  D. Cả A và C

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 1 năm

  A. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp
  B. Hệ tiêu hóa, hệ bài tiết
  C.  Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp
  D. Hệ tuần hoàn hệ tiêu hóa

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 1 năm

  A. Cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn từ môi trường và thải ra khí cacbônic và chất thải còn cấp độ tế bào sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi. Tế bào thải vào máu khí cacbônic và sản phẩm bài tiết.
  B. Cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường và thải ra khí cacbônic còn cấp độ tế bào sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi. Tế bào thải vào máu khí cacbônic và sản phẩm bài tiết.
  C. Cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường và thải ra khí cacbônic và chất thải còn cấp độ tế bào sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi. Tế bào thải vào máu khí cacbônic và sản phẩm bài tiết.
  D. Cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường và thải ra chất thải còn cấp độ tế bào sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi. Tế bào thải vào máu khí cacbônic và sản phẩm bài tiết.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Tiên Cách đây 1 năm

  A. Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cở thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất… Như vậy, hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời.
  B. Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cở thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất… Như vậy, hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời.
  C. Trao đổi chất ở cơ thể nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cở thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất…
  D. Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và O2 cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cở thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất…

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Phuc Cách đây 1 năm

  A. Đều lấy ôxi thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
  B. Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.
  C. Đều lấy vào ôxi và thải ra cacbonic các sản phẩm phân hủy khác
  D. Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết thải ra các sản phẩm phân hủy khác

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 1 năm

  A. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
  B. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
  C. Các chất dinh dưỡng và Otiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.
  D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.

   

  27/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF