ON
YOMEDIA

Văn Nghệ's Profile

 Văn Nghệ

Văn Nghệ

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 3
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Văn Nghệ: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Văn Nghệ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Văn Nghệ: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1