ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 130 SBT Sinh học 8

Giải bài 25 tr 130 sách BT Sinh lớp 8

 Tuyến sinh dục bao gồm ...(1)... (ở nam) và ...(2)... (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh ...(3)... còn tiết ...(4)...

A. Hoocmôn sinh dục

B. Tế bào sinh dục

C. Tinh hoàn

D. Buồng trứng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh hoocmôn sinh dục còn tiết tế bào sinh dục

⇒ Đáp án: 1. C         2. D         3. B         4. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 130 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1