YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29 trang 131 SBT Sinh học 8

Giải bài 29 tr 131 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột I với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Hoocmôn testôstêrôn

2. Hoocmôn ơstrôgen

3. Hoocmôn prôgestêrôn

4. Hoocmôn nhau thai

A. kích tố nam tính

B. duy trì sự phát triển niêm mạc tử cung và kìm hãm tuyến yên tiết FSH và LH

C. tác động phối hợp với hoocmôn thế vàng trong giai đoạn 3 tháng đầu, sau đó thay thế hoàn toàn thê vàng

D. kích tố nữ tính

1...

2...

3...

4...

 
ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

⇒ Đáp án: 1. A      2. D       3. B       4. C

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 131 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON