YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 130 SBT Sinh học 8

Giải bài 24 tr 130 sách BT Sinh lớp 8

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ...(1)... do tuyên yên tiết ra làm cho các ...(2)... nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn ...(3)... đó là ...(4)...

A. Tế bào kẽ

B. FSH và LH

C. Sinh dục nam

D. Testôstêrôn 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn FSH và LH do tuyên yên tiết ra làm cho các tế bào kề nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam đó là testôstêrôn

⇒ Đáp án: 1. B        2. A        3. C        4. D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 130 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON