YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 tr 126 sách BT Sinh lớp 8

Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là

A. Insulin.                         

B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.                 

D. Glucagôn. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là Ơstrôgen.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON