ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 20 trang 65 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 65 sách BT Sinh lớp 8

Thân nhiệt người luôn ...(1)..., vì cơ thể người có ...(2)... để đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt.

Chúng ta cần ....(3)... thân thể để tăng khả năng chịu đựng khi ...(4)... thay đổi.

A. Tăng cường rèn luyện

B. Nhiệt độ môi trường

C. Ổn định

D. Các cơ chế điều hoà thân nhiêt 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

 
 
  • Thân nhiệt người luôn ổn định, vì cơ thể người có các cơ chế điều hòa thân nhiệt để đảm bảo sự cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt.
  • Chúng ta cần tăng cường rèn luyện thân thể để tăng khả năng chịu đựng khi nhiệt độ môi trường thay đổi. 

⇒ Đáp án: 1. C      2. D     3. A       4. B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 65 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1