ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 16 trang 64 SBT Sinh học 8

Giải bài 16 tr 64 sách BT Sinh lớp 8

Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để

A. Tăng khả năng thoát nhiệt cho cơ thể.

B. Tăng khả năng giữ nhiệt.

C. Giảm thân nhiệt của cơ thể.

D. Cả A và C. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 

Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để tăng khả năng giữ nhiệt.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 64 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1