ADMICRO
UREKA

Bài tập 20 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Phản xạ có điều kiện có thể mất do

A. Thường xuyên dùng quá nhiều.

B. Không được củng cố thường xuyên.

C. Được hình thành trong đời sống cá thể.

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Phản xạ có điều kiện có thể mất do không được củng cố thường xuyên.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF