ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 64 SBT Sinh học 8

Giải bài 14 tr 64 sách BT Sinh lớp 8

Quá trình điều hoà sự sinh nhiệt có đặc điểm

A. Chịu sự chi phối của hệ thần kinh.

B. Chịu sự chi phối của hệ tiêu hoá.

C. Do nguồn thức ăn quyết định.

D. Cả A, B và C. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 
 

Sự tăng, giảm quá trình dị hóa ở tế bào để điều tiết sự sinh nhiệt, cùng với các phản ứng cơ, dãn mạch máu dưới da ; tăng, giảm tiết mồ hôi, co duỗi cơ chân ống để điều tiết sự tỏa nhiệt của cơ thể đều là phản xạ. Điều đó chứng tỏ hệ thần kinh giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hòa thân nhiệt.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 64 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1