YOMEDIA
NONE

Bài tập 1-TN trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 1-TN tr 40 sách BT Sinh lớp 8

Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở

A. Khí quản.                     B. Phổi.

C. Khoang mũi.                D. Cả A và B 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hai lá phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 40 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF