YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 39 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 tr 39 sách BT Sinh lớp 8

Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Hô hấp là một quá trình luôn gắn liền với sự sống vì mọi hoạt động sống đều cần có năng lượng mà hô hấp ở tế bào tạo ra. Hoạt động hô hấp gồm các hoạt động trao đổi khí ở phổi và ở tế bào
  • Thông qua hoạt động trao đổi khí ở phổi giúp cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và đồng thời vận chuyển CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF