YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 35 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồng giúp các em học sinh hiểu được các đặc điểm đời sống của ếch đồng. Mô tả được các đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch. 

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF