YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 77 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 tr 77 sách BT Sinh lớp 7

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn

A. hở với tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. kín với tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. hở với tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 77 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON