YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 75 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 tr 75 sách BT Sinh lớp 7

Phân biệt vòng tuần hoàn đơn với vòng tuần hoàn kép? Hệ tuần hoàn của lưỡng cư là hệ tuần hoàn đơn hay kép? Hệ tuần hoàn của lưỡng cư có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn của cá? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Người ta phân biệt vòng tuần hoàn đơn hay kép dựa vào số lần máu qua tim.
  • Vòng tuần hoàn đơn là trong vòng tuần hoàn máu qua tim một lần. Vòng tuần hoàn kép là vòng tuần hoàn máu qua tim hai lần. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư là hệ tuần hoàn kép.
  • Tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kép của lưỡng cư có ưư điểm so với hệ tuần hoàn của cá là: máu từ cơ quan trao đổi khí trở về tim và được tim bơm đi, do vậy tạo ra áp lực đẩy máu đi rất lớn, tốc độ máu chảy nhanh và máu đi được xa.

⇒ Điều này làm tăng hiệu quả cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào, đồng thời thải nhanh các chất thải ra ngoài. 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 75 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON