YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1-TN trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 1-TN tr 7 sách BT Sinh lớp 7

Môi trường có động vật sinh sống là

A. Nhiệt đới

B. Vực sâu nhất đại dương

C. Suối nước nóng

D. Cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Động vật phân bố ở khắp các môi trường sống, bao gồm cả các vùng có điều kiện khắc nghiệt: nhiệt đới, suối nước nóng, vùng sâu nhất đại dương,....

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 7 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF