YOMEDIA
NONE

Bài tập 4-TN trang 7 SBT Sinh học 7

Giải bài 4-TN tr 7 sách BT Sinh lớp 7

Nhóm động vật có số loài lớn nhất là

A. Động vật nguyên sinh

B. Động vật có xương sống

C. Thân mềm

D. Sâu bọ 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhóm động vật có số loài lớn nhất là lớp Sâu bọ

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4-TN trang 7 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF