YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 76 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 tr 76 sách GK Sinh lớp 6

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng
  • Tham gia chăm sóc bảo vệ cây
  • Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 76 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON