YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 tr 82 sách GK Sinh lớp 6

Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Khi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước đế bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá.

Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết.

Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 82 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON