YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải bài 12 tr 42 sách BT Sinh lớp 6

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua

A. các lỗ khí.

B. tế bào biểu bì mặt trên.

C. tế bào biểu bì mặt dưới.

D. thịt lá. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua các lỗ khí.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 42 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON