ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 tr 64 sách GK Sinh lớp 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).
  • Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.
  • Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1