ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 38 sách BT Sinh lớp 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Lá đa dạng về hình dáng, màu sắc phiến lá; gân lá; các kiểu xếp lá trên thân.
  • Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:
    • Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.
    • Có nhiều kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung...
    • Có 2 loại lá chính: lá đơn, lá kép. 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1