YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 19 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá​ giúp các em học sinh nắm rõ các đặc điểm bên ngoài của lá như cuống, bẹ lá, phiến lá; các kiểu lá đơn, lá kép, các kiểu xếp lá trên thân và cành, các kiểu gân trên phiến lá.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON