ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 12 sách GK Sinh lớp 6

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Tự tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

Có đời sống cố định.

Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 12 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1