YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 24 SGK Sinh 11

Giải bài 2 tr 24 sách GK Sinh lớp 11

 Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoảng ở trong đất từ đạm không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?

 

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Các biện pháp giúp cho các quá trình chuyển hóa các hợp chẩt khoáng khó tan cây không hấp thụ được thành dạng ion cây dễ hấp thụ là: làm cỏ sục bùn, phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đấu cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua...

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 24 SGK Sinh 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON