YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là:

  • A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân 
  • B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan 
  • C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân 
  • D. Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân là 3 thành phần chính của tế bào nhân sơ.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON