YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một chu trình nhân lên cùa virut gồm mấy giai đoạn cơ bản?

  • A. 3 giai đoạn
  • B. 5 giai đoạn
  • C. 4 giai đoạn
  • D. 6 giai đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu trình nhân lên của Virut gồm 5 giai đoạn cơ bản: giai đoạn hấp phụ, giai doạn xâm nhập, giai đoạn sinh tổng hợp, giai đoạn lắp ráp, giai đoạn phóng thích.

  —*■ Đáp án B.

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 49144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF